System szkoleń w Polsce

Po licznych konsultacjach z Radą programową oraz przedstawicielami firm sprzątających pragniemy zaprezentować ogólnopolski system szkoleń branży czystościowej. Aby był on spójny i skuteczny postanowiliśmy dokonać podziału szkoleń na trzy stopnie, których ukończenie będzie pozwalało zdobywać coraz wyższe kwalifikacje w naszej branży.

Pierwszy, podstawowy stopień to operator usług utrzymania czystości. Aby uzyskać ten tytuł, należy ukończyć dwudziestoczterogodzinny kurs obejmujący swoim zakresem podstawową wiedzę z zakresu sprzątania obiektów, rodzaje stosowanej chemii, maszyn , podstawowe technologie sprzątanie, a także przepisy bhp w usługach utrzymania czystości. Celem tego kursu jest wyszkolenie jak największe liczby pracowników, którzy dzięki zdobytemu w ten sposób wykształceniu będą mogli lepiej wykonywać swoją pracę, a tym samy przyczynią się do podniesienia wizerunku firmy, w której pracują. Komisja przyjmująca egzamin po ukończeniu tego szkolenie będzie zwracała uwagę zarówno na przygotowanie teoretyczne jak i na umiejętności praktyczne zdających,

Kolejny stopień wtajemniczenia to operator usług utrzymania czystości II stopnia. Kandydaci do uzyskania tego stopnia będą już musieli z znacznej szerszym zakresie poznać problemy związane z utrzymanie czystości a program szkoleń zostanie rozszerzony o takie zagadnienia jak: rozpoznawanie materiałów, z których są wykonana sprzątane powierzchnie, procedura wyboru odpowiedniego sprzętu oraz ekonomika użycia maszyn i środków chemicznych. Osoby, które zdobędą tytuł operator usług utrzymania czystości II stopnia, przewidziane są na stanowiska brygadzistów lub nawet kierowników w firmach sprzątających.

Trzeci stopień przewidziany w programie szkoleń PIGC to organizator procesów sprzątania. W programie znajdą się tu już oprócz zaawansowanych technologii sprzątanie również kalkulacje, a także zagadnienia związane z przygotowaniem ofert oraz marketingiem. Kończący szkolenie na tym poziomie to potencjalni kierownicy, główni technolodzy, bądź dyrektorzy techniczni w firmach sprzątających. Warunkiem uczestniczenia w tych kursach, oprócz wcześniejszego ukończenia poprzednich, jest posiadanie minimum średniego wykształcenia.