Dokumenty ZPB PSC

Statut


 

Deklaracja


 

___________________________________________

Regulamin prac Zarządu
Regulamin prac Komisji Rewizyjnej
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia

 

 

_______________________________

Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

 Bilans

 CIT- 8

 CIT- 8/0

 Rachunek zysków i strat

 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

 ustalenie wyniku finansowego