Dokumenty PIGC

Statut


 

Deklaracja członkowska


 

___________________________________________

Regulamin prac Zarządu
Regulamin prac Rady
Regulamin prac Komisji Rewizyjnej
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia

 

 

________________________

Sprawozdanie finansowe za 2015 r.

Bilans

CIT - 8
 
Rachunek zysków i strat
 
Informacja dodatkowa
 
zał. nr 1 do informacji dodatkowej