Kurs dla trenerów akredytowanych

Kurs dla trenerów jest odpowiedzią na sygnalizowane przez naszych członków problemy związane ze zgłaszaniem pracowników na szkolenia, odbywające się często w innym, znacznie oddalonym mieście, wraz z nieodłącznymi kosztami zakwaterowania, wyżywienia czy dojazdu oraz kwestią obciążeń wynikających z potrzeby zastąpienia pracownika w miejscu pracy pod jego nieobecność.

Przeszkolenie własnego trenera pozwoli szkolić pracowników na miejscu, w siedzibie firmy. Ponadto, trenerzy będą mogli prowadzić szkolenia zewnętrzne, umożliwiające uzyskanie certyfikatów sygnowanych przez PIGC.

Kurs dla trenerów kończy się dwuetapowym egzaminem: w ramach I etapu kursanci wypełniają test, w ramach II - przedstawiają 20 minutową prezentację (symulację szkolenia) na wybrany przez siebie temat.

Wszyscy uczestnicy szkoleń prowadzonych przez trenera akredytowanego otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia wystawione przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości.

  Pobierz program