Informacje


ZWIĄZEK PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH PSC

Dnia 12 sierpnia 2009 r. w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Związku Pracodawców dla branż: czystości, ochroniarskiej, cateringowej i pokrewnych, a w szczególności producentów, dostawców, usługodawców, firm szkoleniowych i consultingowych. Zgromadzeni podjęli uchwałę o powołaniu organizacji pracodawców i jej rejestracji pod nazwą Związek Pracodawców Branżowych.

Członkowie Założyciele uznali, że związek powinien stać się pewnego rodzaju nadbudową Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. PIGC byłaby nadal odpowiedzialna za szkolenia, konferencje, targi, działalność wydawniczą etc., związek pracodawców stałby się natomiast ramieniem Izby do rozmów ze stroną rządową, gdyż takie uprawnienia przyznaje organizacjom pracodawców ustawa z dnia 26 czerwca 1991 r. (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami). Ponadto, uzyskując status organizacji reprezentatywnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 06 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych... (Dz. U. z dnia 2001 r., Nr 100, poz. 1080) związek stał by się także stroną w posiedzeniach tejże Komisji.

Zarejestrowany 6 stycznia 2010 r. Związek Pracodawców Branżowych już w lutym tego samego roku przystąpił do Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Dlaczego LEWIATAN? Członkowie ZPB zdecydowali, iż należy poszukać silnego partnera za pośrednictwem, którego moglibyśmy oddziaływać na prawodawstwo istotne z punktu widzenia naszej branży. Biorąc pod uwagę organizacje takie jak BCC, Konfederacja Pracodawców Polskich i PKPP LEWIATAN oferta tej ostatniej okazała się najatrakcyjniejsza. Przystępując do Konfederacji ZPB otrzymał stałe miejsce w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych w zespole ds. usług publicznych.

27 kwietnia 2010 r. decyzją Walnego Zgromadzenia PKPP LEWIATAN przedstawiciel ZPB w osobie Marka Kowalskiego został wybrany do Rady Głównej LEWIATANA.

Dnia 13 maja 2010 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Pracodawców Branżowych. Wśród podjętych uchwał znalazła się m. in. uchwała o zmianie nazwy Związku. Postanowiono, że skoro zapadła decyzja o likwidacji Polskiego Stowarzyszenia Czystości warto zachować jego nazwę (skrót) w nazwie Związku. Podkreśliłoby to kontynuowanie tradycji zapoczątkowanych przez PSC. Warto pamiętać, iż Stowarzyszenie było pierwszą branżową organizacją jednoczącą firmy z branży czystościowej, pierwszą organizacją reprezentującą interesy tychże firm i wreszcie pierwszą organizacją, która na cel wzięła sobie propagowanie profesjonalnego podejścia do utrzymania czystości. Mając powyższe na uwadze członkowie ZPB zdecydowali, iż Związek będzie nosił nazwę: Związek Pracodawców Branżowych PSC.

Walne wybrało również władze Związku, które zastąpiły dotychczas działający Komitet Założycielski. Ponieważ docelowo Związek ma być reprezentacją całego sektora facility – trwają rozmowy z przedstawicielami branży cateringowej, pest control i z branżą ochrony, zdecydowano, iż każda z tych branż powinna mieć swojego przedstawiciela w Zarządzie, co zaskutkowało podjęciem uchwały o zwiększeniu liczebności tego organu do 7 osób. Jednocześnie na dzień dzisiejszy zdecydowano o obsadzeniu tylko 4 miejsc. Prezesem Zarządu został wybrany Marek Kowalski, zaś wiceprezesami Ewa Górska – Herezo, Krzysztof Poznański i Yann Gontard. Dokonano również wyboru Komisji Rewizyjnej w składzie: Dariusz Mikołajczyk – Przewodniczący, Ewa Elsner i Włodzimierz Kokociński.