Forum Czystości

Forum Czystości – Profesjonalny magazyn dla branży utrzymania czystości, wydawany nieprzerwanie od 2002 roku przez Polską Izbę Gospodarczą Czystości. Najświeższe informacje z zakresu kompleksowego utrzymania czystości oraz rozwiązań w sektorze czystościowym i pralniczym. Tworzony z pasją i doświadczeniem. Głównymi odbiorcami są zrzeszeni członkowie Izby, firmy sprzątające oraz związane z branżą, docelowe grupy tematyczne. Nakład – 2000 egzemplarzy.


 

 

 

 

Przeczytaj
najnowszy numer
            

 

 

 

 

  

 

Formularz zamówienia na reklamę

Zalecenie przygotowania reklam i cennik

Plan wydawniczy FC 2016 r

 

 Zobacz poprzednie numery FC:

Forum Czystości nr 1-2015 cz.1

Forum Czystości nr 1-2015 cz.2

Forum Czystości nr 2 - 2015

Forum Czystości nr 3 - 2015

Forum Czystości nr 4 - 2015

 

______________________________________________________________________________

 

FORUM CZYSTOŚCI GAZETA CZARNO-BIAŁA

Wydanie to jest efektem intensywnej działalności lobbingowej Polskiej Izby Gospodarczej Czystości zmierzającej do poprawy sytuacji przedsiębiorców na rynku pracy. To specjalny dodatek dla przedsiębiorców z sektora profesjonalnego utrzymania czystości, poświęcony bieżącym  zmianom w systemie prawno-gospodarczym, mających  wpływ na działalność w naszej branży.

 


 

 


Przeczytaj