Najważniejsze dla branży
 • Walne Zgromadzenie Członków PIGC


  Czytaj więcej
 • Nowi członkowie

  W ostatnich dniach do grona członków przystąpiły następujące firmy:

  Czysty Efekt

  Higiena Serwis Sp. z o.o.

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LEDO"Dorota Lewandowska

  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "SHINE" Artur Kowalski

   

   


  Czytaj więcej
 • Podpisana przez Prezydenta nowelizacja PZP uruchomi wstrzymane przetargi

  Obligatoryjne klauzule społeczne to właściwy krok

  Podpisana w dniu 11 lipca br. przez Prezydenta nowelizacja ustawy PZP ureguluje szereg istotnych aspektów dla sektora zamówień publicznych. Przede wszystkim zaimplementuje dyrektywy Unii Europejskiej, uruchamiając wydatkowanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Ustawa pozwoli wreszcie odmrozić wstrzymane do tej pory przetargi. Nowe przepisy uwzględniają również szerokie stosowania kryteriów pozacenowych oraz obowiązek stosowania umów o pracę, kiedy charakter pracy tego wymaga (spełnienie warunków wynikających z art. 22 Kodeksu Pracy). Obligatoryjne klauzule społeczne pozytywnie przełożą się na rynek pracy w Polsce i podwyższą jakość zleceń wykonywanych na rzecz zamawiających. W ramach Rady Dialogu Społecznego – wszyscy partnerzy społeczni – uznali to za bardzo dobre rozwiązanie. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw[1].


  Czytaj więcej
 • Elastyczność Kodeksu Pracy a odsetek umów cywilnoprawnych

  Jak zwiększono liczbę osób zatrudnionych na etatach w poszczególnych państwach UE?

  W krajach, których główną zasadą funkcjonowania gospodarki jest wolny rynek, swobodna konkurencja oraz brak ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej, a prawo pracy jest elastyczne, występuje najmniejszy odsetek osób pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne. W Polsce wskaźnik zatrudnionych poza Kodeksem Pracy jest najwyższy w Unii Europejskiej – aż 28,3%[1] pracujących to osoby na umowach czasowych. Warto skorzystać z doświadczenia państw Unii Europejskiej o najwyższym wskaźniku etatów – Estonii, Danii czy Litwy – by wdrożyć sprawdzone i skuteczne elementy polityki w obszarze systemowych rozwiązań promujących zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę takie, jak m.in. uelastycznienie form świadczenia pracy czy upowszechnienie układów zbiorowych. Zastosowanie efektywnych rozwiązań jest kierunkiem prowadzącym do zwiększenia liczby etatów, daje też możliwość odejścia ustawowego regulowania płacy minimalnej – jak np. w Szwecji, Danii, Finlandii czy Austrii.


  Czytaj więcej
 • Przedsiębiorcy pozbawieni szans konkurowania ze spółkami komunalnymi

  Konfederacja Lewiatan i kancelaria Domański Zakrzewski Palinka zapraszaja na konferencję prasową:  

  Przedsiębiorcy pozbawieni szans konkurowania ze spółkami komunalnymi

  W ostatni piątek Sejm znowelizował prawo zamówień publicznych. Instytucje publiczne będą mogły zlecać zadania swoim spółkom bez przetargu i bez uprzedniej analizy kosztów ich realizacji. Posłowie PiS odrzucili kompromis w sprawie usług in-house,

  który pozwalał zachować równowagę konkurencyjną pomiędzy spółkami samorządowymi a przedsiębiorcami z sektora MŚP. Przyjęte przez Sejm rozwiązanie pozbawi przedsiębiorców szans ubiegania się o zamówienia publiczne. W czasie konferencji

  poinformujemy, które branże stracą na tym najbardziej i jakie mogą być koszty wprowadzenia w życie nowych przepisów, które zmienić może jeszcze Senat.

   W konferencji prasowej udział wezmą:

   Marek Kowalski, przewodniczący Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspertKonfederacji Lewiatan

  Wojciech Hartung, ekspert kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

  Witold Zińczuk, przewodniczący Rady Programowej Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami

    Zapraszamy 17 maja (wtorek), o godz. 12.00 do siedziby Konfederacji Lewiatan,

  Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3

                                                                                                                                                              


  Czytaj więcej
 • Trzecie czytanie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w Sejmie

  Zaproponowane kompromisowe rozwiązanie in-house jest racjonalne i powinno uzyskać poparcie wszystkich parlamentarzystów
  Nowelizacja ustawy PZP powinna zostać uchwalona i wejść w życie jak najszybciej. Termin wdrożenia dyrektyw Unii Europejskiej do polskiego prawa minął już 18 kwietnia br. Do wydatkowania środków pochodzących z funduszy strukturalnych niezbędna jest implementacja unijnego prawa. Nowelizacja ma także regulować kwestie usług in-house, co budziło wiele kontrowersji. Jednak w toku prac parlamentarnych nad projektem ustawy prowadzonych przez Poseł Marię Janyską z PO udało się wypracować kompromisowe rozwiązanie, które teraz powinni poprzeć wszyscy posłowie i senatorowie. Zaproponowane przez Poseł Janyską zapisy pozwolą zachować równowagę konkurencyjną pomiędzy spółkami samorządowymi a firmami z otwartego rynku, które często są polskimi firmami rodzinnymi (stanowią one obecnie 36% rynku odpadów).

  Czytaj więcej
 • Raport FPP: Jak kraje Unii Europejskiej zwiększyły zatrudnienie na umowach o pracę?

  Dobre praktyki i właściwe regulacje zwiększają zatrudnienie i bezpieczeństwo pracowników
  Jak zmienić niechlubne statystyki w Polsce, które wskazują, że aż 1,5 mln osób (ok 28,3%[i]) jest zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – co daje wskaźnik najwyższy w Unii Europejskiej? Dodatkowo aż 18,9% świadczy pracę w ramach samozatrudnienia. Naprawa rynku pracy wymaga systemowego i skrupulatnego podejścia – to bowiem system naczyń powiązanych. Kolejne jego elementy wejdą niedługo w życie: nowelizacja Prawa zamówień publicznych, zawierająca wymóg stosowania umowy o pracę jeśli charakter pracy tego wymaga[ii] czy obowiązkową waloryzację kontraktów związaną ze stawką minimalną 12 zł. W toku wcześniejszych zmian wyeliminowano dyktat najniższej ceny, wprowadzono stosowanie klauzul społecznych oraz wymóg renegocjacji umów w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia, stawki VAT czy ubezpieczenia społecznego. To dobre kroki, – które powinny być wspomagane kolejnymi, mądrymi rozwiązaniami. Polska może skorzystać z doświadczenia innych państw w tym obszarze i wdrożyć działania legislacyjne promujące zatrudnienie na umowach o pracę.

  Czytaj więcej
 • Patriotyzm ekonomiczny kluczowym celem polityki gospodarczej państwa

  Polecamy transmisję  z wczorajszej konferencji w Sejmie.

  Organozatorami konferencji był Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich,której Polska Izba Gospodarcza Czystości i Związek Pracodawców Branżowych PSC są członkami. 

  Temat konferencji Patriotyzm ekonomiczny kluczowym celem polityki gospodarczej państwa.


  Czytaj więcej
 • FPP: Dlaczego szpitalne długi odbijają się na dostawcach?

  Cesja wierzytelności uwalnia przedsiębiorców od przeterminowanych płatności szpitali
  Polskie szpitale są zadłużone na łączną kwotę 10 mld złotych[1]. Lwia część tych pieniędzy to nieuregulowane płatności na rzecz dostawców – usług i towarów – realizujących zamówienia na rzecz służby zdrowia. Ustawowo szpital na uregulowanie faktury ma 60 dni, jednak w rzeczywistości terminy są odwlekane nawet o 90 – 120 dni. W ten sposób dostawcy narażeni są na utratę płynności, a placówki służby zdrowia na karne odsetki. Rozwiązaniem jest cesja wierzytelności, gdzie szpital rozlicza się z wykonawcą za pośrednictwem banku. Placówki służby zdrowia mogą w ten sposób rozłożyć płatność na dogodne raty i wynegocjować korzystne oprocentowanie. Popularyzacja takiego systemu możliwa będzie po ustawowym wyłączeniu konieczności uzyskiwania zgody od podmiotu tworzącego szpital w przypadku cesji na bank.

  Czytaj więcej
 • Zapisy zwiększające zakres in-house powinny być objęte vacatio legis do 1 stycznia 2017

  Nowelizacja PZP właściwym i potrzebnym krokiem

  Nowelizacja ustawy PZP ureguluje szereg istotnych aspektów dla sektora zamówień publicznych. Implementacja dyrektyw Unii Europejskiej do 18 kwietnia br. pozwoli na wydatkowanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Projekt uwzględnia również przepisy dotyczące stosowania kryteriów pozacenowych oraz wymagania stosowania umów o pracę, kiedy charakter pracy tego wymaga (spełnienie warunków wynikających z art. 22 Kodeksu Pracy). Wszyscy partnerzy społeczni – w ramach Rady Dialogu Społecznego – uznali to za bardzo dobry krok uzdrawiający m.in. rynek pracy. Jednak nowelizacja zakłada również rozszerzenie zakresu usług in-house, co niestety może zdestabilizować istotną część rynku. Potrzebne jest zatem odpowiednie vacatio legis odnośnie tej regulacji, które powinno potrwać do 1 stycznia 2017 roku. Wnioski płynące z niedawnego raportu NIK zdają się potwierdzać to stanowisko.
  Nowelizacja PZP pozwoli samorządom na skuteczne wydatkowanie olbrzymich środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wymóg zatrudniania na etaty pozytywnie przełoży się na polski rynek pracy. Dlatego zmiany w tych obszarach są jak najbardziej właściwe. Szereg wątpliwości budzą za to zmiany dotyczące zamówień in-house, a zbyt pospieszne wprowadzenie tych przepisów będzie niekorzystne dla zamawiających i wykonawców.

  Czytaj więcej
 • Stawka minimalna 12 zł – poprawiony rządowy projekt poparty przez partnerów społecznych

  Waloryzacja w ramach zamówień publicznych i vacatio legis ważnymi aspektami projektu
   
  18 marca 2016 roku Rząd skierował do Rady Dialogu Społecznego poprawiony projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym w umowach cywilnoprawnych, a ściślej rzecz ujmując dotyczący umów-zleceń. Projekt został pozytywnie przyjęty zarówno przez stronę związkową jak i pracodawców. Partnerzy społeczni uznali, że po wprowadzeniu niewielu korekt polegających na doprecyzowaniu niektórych zapisów, będzie on mógł być rekomendowany przez Radę Dialogu Społecznego do dalszych prac.
  Najważniejsze zapisy obejmują:
  • wprowadzenie vacatio legis dla wszystkich umów do 1 stycznia 2017;
  • doprecyzowanie zapisów ustawy dotyczących umów prowizyjnych, tak by odpowiadały uzasadnieniu do projektu ustawy;
  • poprawa zapisów dotyczących waloryzacji umów w toku zawartych w ramach zamówień publicznych oraz kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy.
   

  Czytaj więcej
 • Nowelizacja PZP nie powinna rozszerzać in-house

  Partnerzy społeczni apelują o usunięcie zapisu zwiększającego zakres in-house – powinna to uregulować nowa ustawa PZP
  W czwartek 24 marca do Sejmu trafiła nowelizacja ustawy zamówienia publiczne. Jej celem jest implementacja dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie niezbędnym, umożliwiającym Polsce korzystanie z środków unijnych. Termin ostatecznego przyjęcia ustawy to 18 kwietnia 2016. W ustawie – oprócz niezbędnych zapisów z punktu widzenia implementacji – ustawodawca zmienił przepisy dotyczące stosowania kryteriów pozacenowych oraz wymagania w zamówieniach publicznych umów o pracę, kiedy charakter pracy tego wymaga (spełnienie warunków wynikających z art. 22 Kodeksu Pracy). Partnerzy społeczni uczestniczący w pracach Rady Dialogu Społecznego uznali działania Rządu za słuszne i zdecydowanie je poparli. Niestety w trakcie prac w Radzie Dialogu Społecznego (RDS) nie udało się ustalić wspólnego stanowiska Rządem w zakresie usług in-house – pomimo iż partnerzy społeczni podpisali w tej sprawie porozumienie.
  Należy jednak podkreślić, w kontekście informacji prasowej „O krok przed wyrokiem śmierci na polskich prywatnych firmach gospodarki odpadami”, która ukazała się w dniu 29 marca, że członkiem RDS nie jest ani KIG ani ZPP – stąd organizacje te nie podpisywały wspólnego stanowiska z partnerami uczestniczącymi w pracach RDS. Niemniej jesteśmy zgodni w zakresie oceny skutków wprowadzenia zapisów in-house w procedowanej nowelizacji ustawy zamówienia publiczne.

  Czytaj więcej
 • Gwarant Czystosci i Higieny - nabór edytacja wiosenna

  Szanowni Państwo,
   
   Polska Izba Gospodarcza Czystości wraz z TUV Rheinland Polska sp. z o.o., TUV Akademia Polska Sp. z o.o. oraz ISSA - The Worldwide Cleaning Industry Association  są organizatorami programu certyfikacji jakościowej dla firm usługowych z branży profesjonalnego utrzymania czystości "Gwarant Czystości i Higieny"  
   Celem programu jest:
  weryfikacja jakości świadczonych przez uczestnika programu usług profesjonalnego utrzymania czystości, a dodatkowo: promocja firm usługowych z branży czystościowej,  wspieranie ich rozwoju i konkurencyjności, upowszechnianie idei stosowania jednolitych standardów związanych z wykonywaniem usług sprzątających, co w konsekwencji ma doprowadzić do wyeliminowania usług na niskim poziomie i firm o wątpliwej reputacji.

   


  Czytaj więcej
 • 12 zł za godzinę: konieczne vacatio legis

  Jeżeli Rząd będzie kontynuował pracę nad projektem, to musi pamiętać o odpowiednim okresie przejściowym
  Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu – ustalająca minimalną stawkę godzinową na poziomie 12 zł brutto dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – może budzić wątpliwości co do zgodności z Kodeksem Cywilnym. Wiodącym celem Rządu powinno być szerokie stosowanie umów o pracę – zwłaszcza w sektorze zamówień publicznych. Jeśli jednak Rząd będzie dalej pracował nad nowelizacją, to konieczne jest uwzględnienie odpowiedniego vacatio legis – pozwoli ono na waloryzację kontraktów w toku oraz właściwe skalkulowanie budżetów w nowych przetargach publicznych. Nowelizacja musi uwzględniać przepisy, które zobligują zamawiających do kalkulowania budżetów w oparciu o minimalną stawkę godzinową. Kluczowe będzie, by każdy zamawiający w każdym przetargu publicznym zastosował stawkę 12 zł za godzinę od momentu obowiązywania nowych regulacji.

  Czytaj więcej
 • Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

  Szanowni Państwo,

   Dnia 17 maja 2016 r. (godz. 12.00 I termin; godz. 12.30 II termin) w Warszawie,   odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.
  Szczegółowy program obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1.
    Celem Zgromadzenia PIGC będzie m.in.:
  • przedstawienie sprawozdań za rok 2015 (dokumenty finansowe Izby dostępne wkrótce na stronie www.czystosc.org),
  • udzielenie absolutorium Radzie i Zarządowi;
  • uchwalenie programu prac Izby na rok 2016;
  • zatwierdzenie zmian w statucie Izby – załącznik nr 2
  • zatwierdzenie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej

  Czytaj więcej
 • Pracodawcy RP: Administracja powinna dawać przykład jak zatrudniać

  Z kontroli przeprowadzonych przez NIK wynika, że administracja państwowa powszechnie korzysta z umów cywilnoprawnych. Umowy te nierzadko stosowane są w miejsce umów o pracę, co stanowi łamanie prawa. Okazuje się więc, że administracja, zamiast dawać przykład pracodawcom, sama stosuje praktyki uznawane – również przez nią samą – za patologiczne. 
  Jak wynika z raportu NIK, najwięcej umów cywilnoprawnych zostało zawartych przez Kancelarię Sejmu – 2565, Kancelarię Senatu – 1275, MEN – 1165, NBP – 966, Ministerstwo Zdrowia – 848 i MPiPS – 764. Rekordzistą wielokrotnego stosowania umów tego rodzaju było Ministerstwo Rolnictwa, które podpisało 33 umowy z tą samą osobą.

  Czytaj więcej
 • 12 zł za godzinę – czy obejmie kontrakty publiczne zawarte wcześniej?

  Jak zobligować instytucje publiczne do zwiększenia budżetów w umowach już realizowanych?

  Rządowa propozycja wprowadzenia minimalnej stawki za godzinę pracy ma w założeniach poprawić sytuację każdego pracownika zatrudnionego na umowie zlecenie. Jednakże w momencie wejścia w życie tych przepisów w trakcie realizacji będzie tysiące umów na usługi zawartych wcześniej przez instytucje publiczne. Stawki za godzinę pracy w większości z nich są znacznie niższe niż 12 zł za godzinę brutto. W jaki sposób zagwarantuje się pracownikom w tych kontraktach, że także otrzymają takie wynagrodzenie? Jeśli instytucje publiczne nie podpiszą aneksów do obowiązujących umów, to automatycznie wykluczą setki tysięcy zatrudnionych z korzystania z nowych regulacji. A to oznacza dyskryminację na rynku pracy.


  Czytaj więcej
 • Stawka minimalna 12 zł

  Stawka minimalna 12 zł – pracownik powinien móc żądać wypłaty pensji od każdego podmiotu w łańcuchu zlecenia

  Odpowiedzialność nie tylko pracodawcy, ale także zamawiającego pracodawcy, a nawet jego zleceniodawcy
  W projekcie regulacji o minimalnej stawce na poziomie 12 zł dla umów zleceń powinny znaleźć się zapisy, które umożliwią pracownikom i zleceniobiorcom żądanie wypłaty pensji u każdego podmiotu w łańcuchu zlecenia – nie tylko od pracodawcy, ale także od zamawiającego pracodawcy, a nawet od jego zleceniodawcy. To wyeliminuje z rynku niewypłacających wynagrodzeń dostawców. W sektorze zamówień publicznych muszą funkcjonować tylko sprawdzone firmy. Każdy zamawiający ma obowiązek wnikliwie weryfikować z kim kontraktuje i brać współodpowiedzialność za los pracowników wykonawcy, którzy wykonują usługę na jego rzecz. W projekcie należy uwzględnić również odpowiednie vacatio legis oraz przepisy, które zobligowałyby zamawiających do waloryzacji umów w toku.

  Czytaj więcej
 • Ogólnopolska Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych

  Ogólnopolska Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych
  Zaprasza na najważniejsze i największe wydarzenie na rynku zamówień publicznych w tym roku. Ogólnopolska Konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych odbędzie się 5 kwietnia 2016 r. w Warszawie (Centrum Konferencyjne Zielna).
  Czytaj więcej
 • 12 zł za godzinę – konieczna waloryzacja przetargów

  Cel nowelizacji niemożliwy do osiągnięcia bez waloryzacji umów w toku w zamówieniach publicznych
  Wprowadzenie minimalnej stawki w wysokości 12 zł brutto za godzinę dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne to krok skutkujący szeregiem zmian na rynku zamówień publicznych. Taka odgórna ingerencja może okazać się niezgodna z Kodeksem Cywilnym. Nadrzędnym celem ustawodawcy powinno być powszechne stosowanie etatów, gdy charakter pracy tego wymaga – umowy o pracę powinny zastąpić umowy cywilnoprawne. Jeżeli jednak rząd będzie planował wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla umów zleceń, konieczne będzie zawarcie skutecznych przepisów obligujących zamawiających do waloryzacji kontraktów w toku. Zamawiający muszą skalkulować budżety – w nowych i trwających kontraktach – w oparciu o 12 zł stawkę godzinową.

  Czytaj więcej
 • „Plan Morawieckiego” to dobry kierunek – wymaga współpracy pozostałych resortów

  Kluczowy dla Rządu będzie monitoring rynku zamówień publicznych oraz eliminowanie rażąco niskich stawek wynagrodzenia za godzinę w przetargach. To właśnie one mogą pogorszyć konkurencyjność polskiego sektora MŚP.
  "Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", nazywany też "planem Morawieckiego", przyjęty przez Rząd, realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i obejmujący wspieranie polskich przedsiębiorstw oraz eksportu, innowacyjność, cyfryzację, rozwój rynku pracy oraz budowanie polskiego kapitału i naprawa sektora zamówień publicznych – to bardzo dobry kierunek dla Polski. Będzie jednak wymagać współpracy pozostałych resortów, zwłaszcza w obszarze rozwoju zatrudnienia i tworzenia nowych miejsc pracy. Bez wątpienia kluczowe będą tu takie rozwiązania ustawodawcze, jak nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiedzialne rozważenie kwestii stawki minimalnej 12 zł za godzinę czy uelastycznienie Kodeksu Pracy. Poszczególne regulacje są ze sobą bowiem ściśle powiązane i będą oddziaływać na każdego Polaka – zwłaszcza w tak newralgicznych kwestiach jak warunki pracy i płacy.

  Czytaj więcej
 • Zamówienia publiczne: liczba zatrudnionych na etatach wzrosła o 50 tys.

  Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która zaczęła obowiązywać w październiku 2014 roku, zniosła dyktat najniższej ceny. Nowe przepisy zobligowały zamawiających do rozstrzygania przetargów w oparciu o kryteria jakościowe. Zaliczają się do nich również klauzule społeczne, które umożliwiają m.in. wymaganie zatrudniania na etat, gdy charakter pracy tego wymaga oraz punktowanie potencjalnych wykonawców za stosowanie umów o pracę. W ten sposób liczba osób zatrudnionych na etatach wzrosła o 50 tysięcy, o tyle samo spadła liczba pracowników pracujących w oparciu o umowy cywilnoprawne.
   Rozstrzyganie przetargów wyłącznie na podstawie kryterium ceny zrodziło szereg patologii na rynku zamówień publicznych. Szczególnie dotkliwe były one dla sektora usług, gdzie firmy startujące w konkursach konkurowały ze sobą kosztami pracy – gdyż to one stanowiły główny ciężar finansowy. Powszechnym stało się zatrudnianie ochroniarzy i personelu sprzątającego na umowy cywilnoprawne, co pozwalało obniżyć cenę i wygrać przetarg. Pracownicy tracili w ten sposób ubezpieczenie społeczne (emerytalne i chorobowe) oraz przywileje związane z etatem – m.in. płatny urlop czy normowany wymiar pracy.

  Czytaj więcej
 • Nowelizacja ustawy PZP: zatrudnienie na etat będzie wynikać z przepisów Kodeksu Pracy

  W najnowszym projekcie nowelizowanego Prawa zamówień publicznych, które musi zacząć obowiązywać przed 18 kwietnia 2016 r. – z uwagi na dyrektywy Unii Europejskiej (2014/24/UE oraz 2014/25/UE) – znajdzie się również obowiązek zatrudniania pracowników na etaty, gdy wymaga tego charakter pracy. Zamawiający nie będzie oceniać, jaki rodzaj pracy spełnia warunki wymagające zatrudnienia na etat. To opis jakości i warunków świadczonych usług – w zestawieniu z zapisami Kodeksu Pracy – będzie wpływał na sposób zatrudnienia, co jest zgodne z ustawą o swobodzie gospodarczej oraz Konstytucją RP. Jeżeli charakter pracy – zawarty w SIWZ – wymagać będzie zawarcia umów o pracę, to zamawiający musi w budżecie uwzględnić pełne koszty zatrudnienia.
  „Bezpieczeństwo na rynku pracy, odejście od kryterium najniższej ceny, uwzględnienie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pełnej waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, a teraz zatrudnianie pracowników na etacie dla realizacji danego zamówienia, gdy wymaga tego charakter pracy – to najważniejsze osiągnięcia w kolejnych nowelizacjach prawa zamówień publicznych.

  Czytaj więcej
 • Posiedzenie Zespołu Doraźnego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego

  W dniu 13 stycznia 2016 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się pierwsze posiedzenie doraźnego zespołu ds. zamówień publicznych Rady Dialogu społecznego pod przewodnictwem Marka Kowalskiego – przedstawiciela Konfederacji Lewiatan.

  W spotkaniu oprócz statutowych członków udział wzięli: Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Agnieszka Lenartowicz-Łysik – Doradca Prezydenta RP, Brygida Brańko – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawego w Urzędzie Zamówień Publicznych, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

   

   


  Czytaj więcej
 • Pracodawcy i związkowcy apelują do premier Beaty Szydło o stosowanie klauzul społecznych

  Partnerzy społeczni współtworzący Radę Dialogu Społecznego – Konfederacja Lewiatan, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – zwrócili się do premier Beaty Szydło z apelem o stosowanie klauzul społecznych w przetargach publicznych. Partnerzy zwracają uwagę na konieczność zobligowania wszystkich podmiotów publicznych, w szczególności spółek Skarbu Państwa, do stosowania klauzul społecznych wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione okolicznościami wielokrotnie wskazywanymi przez ustawodawcę.

  Podmioty, które podpisały się pod apelem, podkreślają, że wprowadzenie klauzul w zamówieniach publicznych zwiększy bezpieczeństwo pracowników na rynku pracy oraz spowoduje, że rozstrzyganie przetargów będzie odbywać się z punktu widzenia społecznego w bardziej racjonalny sposób. Zgodnie z prawem unijnym zamówienia publiczne powinny realizować również interes społeczny.


  Czytaj więcej
 • Cel zmiany ustawy - przystosowanie do wymogów dyrektywy EU

  Możliwości:

  1. Pełna implementacja ( całkowita zmiana ustawy prawo zamówień publicznych )
   
  2. Mała implementacja ( przeniesienie do prawa polskiego tylko tej części dyrektywy niezbędnej z punktu widzenia UE tak by móc korzystać z środków UE )

  Jak zareagowała Europa:

  1. Nieliczne kraje zdecydowały się na pełną implementacje skutkiem czego zdarzały się takie sytuacje, że ustawa nie była kompatybilna z pozostałą częścią prawa w danym kraju powodując zamieszanie prawne
   
  2. Większość krajów przeprowadziła małą implementację ( niezbędną z punktu widzenie UE ) a następnie podjęło pracę na pełną implementacją z uwzględnienie przepisów prawa krajowego powiązanego z ustawą zamówienia publiczne
   

  Czytaj więcej
 • Rekomendacja dla Gwaranta Czystości i Higieny

  Jest nam miło poinformować, iż w dniu 3 grudnia br. odbyła się IX Konferencja Zielone Zamówienia Publiczne organizowana przez Urząd Zamówień Publicznych, podczas której zostało zarekomendowane stosowanie w zamówieniach publicznych jako warunek podmiotowy certyfikatu branżowego na usługi sprzątania jakim jest Gwarant Czystości i Higieny -  przyznawany przez niezależną jednostkę akredytacyjną TUV Rheinland przy współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Czystości.  Przyznanie tego certyfikatu potwierdza, że przedsiębiorca respektuje prawo pracy zwłaszcza w zakresie zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę. Pozostałe aspekty brane pod uwagę przy przyznawaniu certyfikacji to m.in. dbanie o dobrą atmosferę i przestrzegania prawa pracy w szczególności w zakresie określania polityki zatrudnienia (zasady rekrutacji, zawierania i rozwiązywania umów o pracę, zasady awansowania, zasady wynagradzania); ewidencjonowanie czasu pracy; wynagradzanie zgodnie z kp tj. co najmniej płaca minimalna, płaca za pracę w nadgodzinach, terminowo wypłacana; przestrzeganie prawa pracowników do zrzeszania się.
   

  Czytaj więcej
 • Wielki Sukces Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

  Od 1 października 2015 roku wszystkie biura, jednostki pomocnicze oraz wybrane jednostki organizacyjne Urzędu m. st. Warszawy będą uwzględniać kryteria kodeksu pracy i społeczne w zamówieniach publicznych. Zarządzenie prezydent Warszawy z 1 września 2015 roku zaleca stosowanie wymogu zatrudnienia m.in. na umowę o pracę w przetargach o wartości powyżej 30 tys. euro na m.in. usługi gastronomiczne i cateringowe, utrzymanie zieleni, roboty budowlane oraz usługi związane z utrzymaniem czystości. Jest to rekomendowane także w pozostałych postępowaniach oraz w ogłoszeniach poniżej 30 tys. euro.

  Stosowanie klauzul społecznych w przetargach na zamówienia publiczne jest szczególnie istotne z uwagi na konieczność odpowiedniego kalkulowania budżetów przez instytucje oraz przygotowania ofert przez wykonawców. Dzięki zawarciu w zamówieniu stosownych wymogów – dotyczących między innymi formy zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę oraz wymiaru etatu – cena usługi przestaje być jedynym kryterium wyboru oferty. Umożliwia to stworzenie stabilnych warunków partnerom realizującym zamówienie i zagwarantowanie pracownikom wynagrodzenia przynajmniej na poziomie minimum ustawowego.


  Czytaj więcej
 • "Solidarność": żółta kartka dla Poczty Polskiej

  "Solidarność" wielokrotnie głośno krytykowała obwiązujące w zamówieniach publicznych zasady. W czerwcu 2014 reprezentatywne związki zawodowe i organizacje pracodawców podpisały wspólny apel do rządu w sprawie zmian obowiązującego prawa. W październiku tego samego roku Sejm znowelizował ustawę o zamówieniach publicznych, wprowadzając zapisy o klauzulach społecznych, stawiających wymóg zatrudniania przez oferentów na umowę o pracę, tam gdzie jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. Miało to położyć kres umowom śmieciowym i zaniżaniu kosztów pracy przy szacowaniu ceny zamówienia. 
   
  W zamówieniu złozonym przez Pocztę Polską czytamy, że "za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta o najniższej cenie".
   
  - "Solidarność" od kilku miesięcy piętnuje przetargi, w których zamawiający  wybierają oferty z wynagrodzeniem poniżej minimalnego oraz szczególnie rażące, jak przetarg ogłoszony przez Pocztę Polską - wyjaśnia Sylwia Szczepańska z Biura Eksperckiego KK.

  Czytaj więcej
 • Stanowisko OPZZ w sprawie postępowania przetargowego Poczty Polskiej na usługi czystości

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od kilku lat walczy o to, aby firmy biorące udział w zamówieniach publicznych były zobligowane do zatrudnienia pracowników w ramach umowy o pracę. Nie godzimy się, aby niska cena stanowiła jedyne kryterium w przetargach i protestujemy przeciwko promowaniu przez polskie państwo niskopłatnego, nieetatowego zatrudnienia. 

  Stoimy na stanowisku, że tylko konsekwentne stosowanie klauzul społecznych zawierających między innymi wymóg etatowego zatrudnienia może w rzeczywisty sposób uzdrowić rynek zamówień publicznych. W związku z tym, w celu poprawy sytuacji na rynku pracy w Polsce, przypominamy o konieczności przestrzegania praw pracowniczych w zamówieniach publicznych.


  Czytaj więcej
 • Rada Zamówień Publicznych

  Przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarczej Czystosci oraz Związku Pracodawców Branżowych PSC wchodzą w skład członków Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan. 

  W dotychczasowej działalności Rada przygotowała rekomendacje dot. dobrych praktyk - na usługi sprzątania i utrzymania czystości, usługi ochrony osób i mienia, usługi pocztowe i na roboty budowlane w zamówieniach publicznych - o których mowa w art. 154 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2014.1232).

  Zgodnie z przywołanym artykułem Prezes Urzędu przygotowuje i upowszechnia przykładowe wzory umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów stosowanych przy udzielaniu zamówień. Ustawą nowelizującą wprowadzono art. 36c. na mocy którego przygotowując i przeprowadzając postępowanie zamawiający może korzystać z przykładowych wzorów umów w sprawach zamówień publicznych, regulaminów oraz innych dokumentów, o których mowa w art. 154 pkt. 10, stosowanych przy udzielaniu zamówień.


  Czytaj więcej
 • Polska Izba Gospodarcza Czystości odwołała się do KIO

  Polska Izba Gospodarcza Czystości – członek Konfederacji Lewiatan – wniosła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej wobec treści zamówienia Poczty Polskiej na usługi utrzymania czystości. Poczta Polska w specyfikacji zamówienia na świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania w Katowicach i Wrocławiu chce bowiem wyłonić wykonawcę wyłącznie w oparciu o kryterium najniższej ceny. Spółka Skarbu Państwa nie przestrzega zatem rządowych wytycznych o stosowaniu klauzul społecznych i nie stosuje jakościowych kryteriów w postępowaniu przetargowym. Tym samym Poczta Polska zdaje się negować dotychczasowy dorobek prawny osiągnięty w ostatnich latach na rynku zamówień publicznych. Wbrew woli Ustawodawcy Poczta Polska wraca do nagannych praktyk, które mogą zdestabilizować rynek pracy i cały sektor gospodarki, odpowiadający za 15% polskiego PKB[1]. W drugiej połowie października br. spółka ogłosiła kolejne przetargi na usługi utrzymania czystości w innych miastach, znów pomijając kryteria jakościowe – 100% wagi posiada za to najniższa cena.

  Czytaj więcej
 • Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego

  W dniu 22 października Prezydent Polski - Andrzej Duda, wręczył w Pałacu Prezydenckim nominacje członkom Rady Dialogu Społecznego.
  Rada Dialogu Społecznego zastąpiła funkcjonującą od 2001 roku Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Jej celem jest nie tylko opiniowanie prawa ale również podejmowanie inicjatyw legislacyjnych.
   
   
   

  Czytaj więcej
 • Spotkanie z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniak-Kamyszem

  Dnia 15 października 2015 r. W Tarnowie odbyło się spotkanie przedsiębiorców i przedstawicieli samorządu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniak -Kamyszem. Słowo wstępne wygłosił Marek Kowalski członek Rady Głównej Konfederacji Lewiatan, który także moderował spotkanie.

  Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak- Kamysz wskazał na konieczność popularyzacji wiedzy na temat nowego instrumentu - wymogu umowy o pracę w zamówieniach publicznych - przyznanego Zamawiającym  nowelizacją ustawy prawa zamówień publicznych, która weszła w życie w październiku ubiegłego roku. 

   


  Czytaj więcej
 • Światowy Dzień Czystych Rąk

  Światowy Dzień Czystych Rąk: pracownicy odpowiedzialni za utrzymanie czystości powinni być lepiej wynagradzani.

  Rola sektora porządkowo-czystościowego w Polsce systematycznie rośnie. Nic dziwnego: aż 98% Polaków uważa, że utrzymanie czystości w miejscach publicznych jest ważne dla powszechnego zdrowia i bezpieczeństwa[1]. Pozytywnym sygnałem płynącym z rynku jest to, że Polacy doceniają pracę osób zajmujących się sprzątaniem obiektów. Należy jednak pamiętać, że poziom oraz warunki wynagrodzenia w przetargach publicznych na sprzątanie nadal pozostają nie do zaakceptowania. Zwrócenie uwagi polityków, że uzdrowienie branży czystości oraz poprawienie jakości pracy w sektorze będzie korzystne dla wszystkich stron – to główny cel akcji Polskiej Izby Gospodarczej Czystości z okazji „Światowego Dnia Czystych Rąk”.
   
   

  Czytaj więcej
 • Obniżenie wpłat na fundusz do wysokości 50%

  Szanowni Państwo,

   W dniu 01.10.2015 r. Senat RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.   Pozytywne zmiany jakie udało się wywalczyć mają na celu usunięcie wątpliwości, wyeliminowanie dotychczasowych nieprawidłowości oraz uszczelnienie systemu dokonywania obniżenia wpłat na Fundusz do wysokości 50% do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Niewątpliwie należy uznać to za kolejny sukces działalności PIGC i ZPB PSC.

  Czytaj więcej
 • Ustawa ogłoszona

   
  Szanowni Państwo,

  Z wielką satysfakcją i nieopisaną radością informujemy, że Zarządowi Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i Związku Pracodawców Branżowych PSC udało dokonać się niemożliwego...
   
  Zgodnie z przekazanymi Państwu wcześniej informacjami, z dniem 13.08.2015 r. została ogłoszona ustawa nowelizująca prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie z dniem 28.08.2015 r.
   
  Nowelizacja umożliwia  zakończenie procesu negocjacyjnego z Zamawiającym w zakresie waloryzacji wynagrodzenia - przed dniem wejścia w życie oskładkowania umów zleceń. 
   


   

  Czytaj więcej
 • Senat przyjął projekt ustawy PZP w zakresie klauzul waloryzacyjnych

  Szanowni Państwo,

  Z ogromną satysfakcją i radością informujemy, że w dniu 10 lipca br. Senat podjął uchwałę o przyjęciu projektu nowelizacji ustawy PZP i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie klauzul waloryzacyjnych.

  Wskutek zaangażowania i wzmożonych działań Zarządu PIGC udało się skrócić termin do którego strony mogą zawrzeć porozumienie w zakresie waloryzacji wynagrodzenia w związku z mającym wejść w życie oskładkowaniem umów zleceń. Dotychczas dopiero bezskuteczne prowadzenie negocjacji do 1 marca 2016 r. uprawniało strony do wypowiedzenia umowy. Zgodnie z uchwalonymi zmianami termin ten wynosi 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku. Oznacza to, że proces negocjacyjny zostanie zakończony do końca 2015 r. , a więc przed wejściem w życie oskładkowania umów zleceń. Do tego bowiem czasu strony wynegocjują odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy albo każda ze stron będzie mogła rozwiązać łączącą umowę. Zmiana zapisu klauzuli waloryzacyjnej pozwoli uniknąć ponoszenia przez Wykonawców dodatkowych ciężarów związanych z zatrudnianiem osób na podstawie umów cywilnoprawnych począwszy od 1 stycznia 2016 r.

   


  Czytaj więcej
 • Konsultacje społeczne PZP

  Szanowni Państwo,
   
  W związku z oficjalnym rozpoczęciem konsultacji społecznych nad projektem Ustawy - Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że projekt ustawy dostępny jest na stronie UZP pod linkiem: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3155​ 

   

  Przedmiotowy projekt dokonuje kompleksowej implementacji nowych dyrektyw unijnych, tj. dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE z 26 lutego 2014 roku, których termin implementacji upływa w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

   
  Na wszelkie Państwa uwagi czekamy do dnia 14 maja 2015 r., w celu wypracowania wspólnego stanowiska PIGC, ZPB PSC oraz Konfederacji Lewiatan. 
   
  Państwa uwagi prosimy przesyłać na adres:  dswierblewska@konfederacjalewiatan.pl  

  Czytaj więcej
 • List Otwarty

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie przypominamy, że wskutek podjętej przez sejm nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2014 poz.1831) z dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie rozszerzony zakres obowiązku ubezpieczeń społecznych. Ocenia się, że zmiany mające wejść w życie przyczynią się do wzrostu kosztów pracy ponoszonych przed płatników składek o 30-40 %.

   


  Czytaj więcej
 • Nowy zawód - opiekun osób niesamodzielnych

  Polska należy do najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie – jak wynika z raportu agencji Moody’s Investors Service w roku 2015 około 15,3% mieszkańców naszego kraju będzie miało 65 lub więcej lat. W ten sposób już dziś klasyfikujemy się wśród narodów starych, a za 15 lat odsetek seniorów wzrośnie według prognoz aż do 22,1%[1]. Właściwe dostosowanie się do zmian w strukturze ludności staje się koniecznością – i to z wielu powodów: coraz więcej osób będzie korzystało z ośrodków opieki, a część z nich – mimo, że pozostanie w domach – nadal nie obejdzie się bez dodatkowej pomocy wykwalifikowanych pracowników.
  Z uwagi m.in. na te kwestie, zwiększenie profesjonalizmu świadczonych usług z obszaru opieki przedmedycznej, dietetyki oraz utrzymania czystości stawia sobie za cel Polska Izba Gospodarcza Czystości, która dąży do wdrożenia na rynek nowego zawodu – opiekuna osób niesamodzielnych. Podczas targów ISSA INTERCLEAN CEE 2015 przedstawiciele PIGC zaprezentowali, dlaczego nowa profesja to wielka szansa na to, by obecne i przyszłe pokolenia Polaków sprostały jednemu z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych naszego kraju.

  Czytaj więcej
 • Stanowisko UZP - Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych

  Szanowni Państwo,

  Poniżej przedstawiamy stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie waloryzacji wynagrodzenia w zamówieniach publicznych.


  Czytaj więcej
 • Dobre Praktyki

  Polska Izba Gospodarcza Czystości wraz ze Związkiem Pracodawców Branżowych PSC w ramach prac Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan wypracowała REKOMENDACJE DOBRYCH PRAKTYK W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH w branży usług utrzymania czystości, w których uwzględniono takie aspekty jak: badanie rażąco niskiej ceny, pozacenowe kryteria oceny ofert, klauzule społeczne, walidację usługi oraz klauzule waloryzacyjne. Podniesiono także kwestię konieczności zachowania równowagi stron.
   
  Rekomendacje zostały przedstawione Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie Trwają uzgodnienia mające na celu ich przyjęcie przez Urząd.
   
  Ponadto rozpoczęto współpracę mającą na celu przygotowanie wzorcowej umowy w zamówieniach publicznych na usługi sprzątania.
   
  PIGC oraz ZPB PSC jako członkowie Rady zaangażowała się w proces konsultacyjny nad projektem nowej ustawy o zamówieniach publicznych.
   

  Czytaj więcej
 • Gwarant Czystości i Higieny

  Polska Izba Gospodarcza Czystości serdecznie zaprasza:

  do wzięcia udziału w kolejnej edycji certyfikacji jakościowej branżowego programu Gwarant Czystości i Higieny. Program na na celu weryfikację jakości świadczonych przez uczestnika programu usług profesjonalnego utrzymania czystości.

  • Uzyskanie certyfikatu poprawia pozycję firmy na rynku usług,
  • Wzmacnia jej wizerunek (co z kolei przekłada się na możliwość uzyskania korzystniejszych kontraktów handlowych)
  • Powoduje wzrost zaufania ze strony klientów i silniejszą pozycję w procedurach przetargowych.


  Czytaj więcej
 • Śledź aktualności na facebooku i twitterze

  Szanowni Państwo,

  Z dużą przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy oficjalne profile targów ISSA INTERCLEAN CEE 2015 w serwisach społecznościowych. Wszelkie nowości oraz informacje targowe można już śledzić za pośrednictwem portali Facebook oraz Twitter

  Poniżej przesyłamy dokładne namiary do naszych witryn:

  1.       Facebook: facebook.com/ISSACEE2015
  2.       Twitter:      twitter.com/issa_CEE2015


  Przypominamy, że równolegle funkcjonuje również oficjalny fanpage Polskiej Izby Gospodarczej Czystości:

  1.      Facebook: facebook.com/Polska-Izba-Gospodarcza-Czystosci

                       


  Czytaj więcej
 • Rada Zamówień Publicznych

  W związku z dużym zainteresowaniem tematyką związaną z zamówieniami publicznymi oraz koniecznością dostosowania polskiego prawa zamówień publicznych do regulacji prawa EU, Dyrekcja Konfederacji Lewiatan podjęła decyzję o powołaniu Rady Zamówień Publicznych.

   

  Cel i przedmiot prac działalności Rady:

  Rada została powołana z dniem 23 października 2014 r. i jako priorytet wyznaczyła przygotowanie rekomendacji dot. dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, o których mowa w art. 154 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U.2014.1232). 


  Czytaj więcej
 • Spotkanie Rady Europejskiej ISSA

  W dniach 17-18 września 2014 r. w Birmingham w Wielkiej Brytanii odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Europejskiej ISSA.
  W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady odpowiadający za działalność ISSA w poszczególnych regionach Europy. Członkowie Rady wygłosili prelekcje na temat sytuacji gospodarczej w rodzinnych krajach jak i rejonach sąsiadujących. Ponadto, jednym z tematów poruszanych w trakcie spotkania były targi ISSA INTERCLEAN, które odbędą się w Warszawie w dniach 22,23,24 kwiecień 2015 r. 
  Ważną informacją jest fakt, że Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości Marek Kowalski podpisał umowę o współpracy z ISSA reprezentowaną przez Lydię Work i John’a P. Garfinkel na dalszy okres. 
   
   

  Czytaj więcej
 • Sprzedaż powierzchni targowej rozpoczęta !

  Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy sprzedaż  powierzchni wystawienniczej na targi ISSA Interclean 2015. Ubigłoroczna edycja należała do bardzo udanych, po raz kolejny targi odnotowały wzrost odwiedzających, to blisko 4 000 gości z 55 krajów. Swoją ofertę zaprezentowało 201 wystawców w tym  104 spoza Polski. Wśród firm, które od lat korzystają z możliwości jakie daje udział w targach pojawiło się 20 nowych wystawców.
   
  Wizyta na ISSA Interclean była świetną okazją do zapoznania się z nowościami oferowanymi przez rynek, wiele firm bowiem planuje premierę swoich nowych produktów właśnie na targi. Promocji nowych, innowacyjnych produktów służył konkurs targowy o nagrodę Złotej Miotły.
   


  Czytaj więcej
 • 25 edycja ISSA Interclean Amsterdam 2014

  W dniach 6-9 maj w Amsterdamie w Centrum wystawienniczym Amsterdam Rai odbyła się jubileuszowa 25 edycja międzynarodowych targów dla branży profesjonalnego utrzymania czystości ISSA/INTERCLEAN. Targi te organizowane są od 1967 roku i zapewniają kompleksowy przegląd najnowszych osiągnięć w dziedzinie profesjonalnego utrzymania czystości. 

  Wydarzenie to jest niewątpliwie najbardziej międzynarodową imprezą z największą liczbą zwiedzających i wystawców prezentujących najnowsze rozwiązania i kompleksowy przegląd wiodących na rynku produktów i usług.

   


  Czytaj więcej
 • PIGC w mediach

  Od początku roku prowadzona jest intensywna kampania medialna, której celem jest poinformowanie społeczeństwa o tym jak ważne dla gospodarki są proponowane przez nas zmiany.  Wprawdzie dotkną one najbardziej naszą branżę i ochrony ale pamiętać należy, że według danych GUS to ok 600.000 zatrudnionych. Pamiętać należy również, że pewnie w mniejszym stopniu ale również dotkliwie mogą je odczuć również inne branże usługowe.

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i Związku Pracodawców Branżowych „PSC” od miesięcy zabiegają o to, żeby wprowadzane zmiany nie spowodowały zapaści branży.

  Niemal codziennie odbywają się spotkania z przedstawicielami Rządu, Parlamentu i Związków Zawodowych. Udało sią doprowadzić do podpisania wspólnego stanowiska Konfederacji Lewiatan, Konfederacji Pracodawców RP, OPZZ oraz Solidarności w sprawie zmian w ustawie zamówienia publiczne, które następnie zostało skierowane do Pani Marszałek Kopacz i Premiera Tuska.

   


  Czytaj więcej
 • Spotkanie członków PIGC z Wiceministrem pracy - Jackiem Męciną

  Dnia 29 października 2013 roku w hotelu Westin w Warszawie Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej spotkał się z członkami Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. Uczestnikami spotkania byli przedsiębiorcy reprezentujący branżę profesjonalnego utrzymania czystości oraz branżę ochrony.
  Celem spotkania było omówienie proponowanych instrumentów rynku pracy, z których branża mogłaby skorzystać. Dyskusja dotyczyła m.in. zatrudniania pracowników w wieku 50+, którzy nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy. Minister podkreślił, że dobrym sposobem na pozyskanie pracowników w tym przedziale wiekowym i środków potrzebnych na ich przekwalifikowanie są trójstronne umowy szkoleniowe, w których to pracodawca wskazuje kwalifikacje, jakie są potrzebne u danego bezrobotnego, a następnie zostaje  skierowany na szkolenie po którym jest już przygotowany do wykonywania nowej pracy
   
   

  Czytaj więcej
 • Spotkanie członków PIGC z Sekretarzem Stanu Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych - Jarosławem Dudą

  Dnia 4 września w Warszawie odbyło się spotkanie członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości z Sekretarzem Stanu Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych- Jarosławem Dudą. Celem spotkania było omówienie propozycji zmian, zaplanowanych na 2014 rok w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych.
  Uczestnikami tego wydarzenia byli członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, Polskiej Izby Ochrony oraz Związku Pracodawców Branżowych PSC.

   
   

  Czytaj więcej
 • Akademia Rynku Pracy - spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami publicznych służb zatrudnienia

  8 lipca 2013 r., Łódź

  Spotkanie zorganizowane w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, reprezentowanego przez Sekretarza Stanu Pana Jacka Męcinę. Zgromadzonych gości powitali Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.

   

  Czytaj więcej
 • Sprawozdanie Zarządu z prac Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

  Prezentując sprawozdanie z prac Izby za okres ostatnich 12 miesięcy Prezes PIGC Marek Kowalski wymienił następujące zadania jakie zrealizowała Izba (bądź jest w trakcie ich realizacji):

  Konsultacje społeczne:
  PIGC zorganizowała dla swoich członków spotkania z przedstawicielami rządu:

  » maj 2012 r. - Wyjazdowe spotkanie członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości połączone ze spotkaniem z Wiceministrem Pracy Jackiem Męciną

  » lipiec 2012 r. - Rynek Pracy osób niepełnosprawnych. Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu Ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosławem Dudą.

  » listopad 2012 r.  - Nowa polityka rynku pracy – szanse na wzrost zatrudnienia. Spotkaniem z Wiceministrem Pracy Jackiem Męciną

  » maj 2013 r. - Możliwość obniżenia kosztów pracy w obecnej sytuacji gospodarczej. Próba stworzenia pilotażowego programu dla branży czystości. Spotkaniem z Wiceministrem Pracy Jackiem Męciną

  Czytaj więcej
 • Możliwość obniżenia kosztów pracy w obecnej sytuacji gospodarczej

  „Możliwość obniżenia kosztów pracy w obecnej sytuacji gospodarczej. Próba stworzenia pilotażowego programu dla branży czystości” Tak zatytułowane było spotkanie członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i Związku Pracodawców Branżowych ‘PSC’ z Wiceministrem Pracy Dr. Hab. Jackiem Męciną. Spotkanie odbyło się 20 maja w Warszawie. 


  Czytaj więcej
 • Jakość gwarantowana

  Uroczystość wręczenia Certyfikatów „Gwarant Czystości i Higieny”
  Udział w programie certyfikacji jakościowej dla firm usługowych to nie tylko weryfikacja własnych możliwości jeśli chodzi o poziom wykonywanych usług, ale także okazja do dodatkowej promocji firmy. Odpowiedzialni za realizację programu TŰV Rheinland Sp. z o.o. i Polska Izba Gospodarcza Czystości nieustannie promują firmy, które pozytywnie zaliczyły audyt w ramach ww. programu tym samym dając świadectwo najwyższego poziomu świadczonych usług.

   


  Czytaj więcej
 • Spotkanie posłów z ekspertami z zakresu zamówień publicznych

  17 kwietnia na zaproszenie reprezentującego Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i Radę Główną Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Marka Kowalskiego w siedzibie Lewiatana przy ul. Zbyszka Cybulskiego przybyli posłowie z komisji gospodarki narodowej, infrastruktury, samorządu oraz cyfryzacji. Wśród 18 posłów, którzy pojawili się na spotkaniu znaleźli się między innymi Adam Szejnfeld, Julia Pitera, Maria Janyska i Andrzej Czerwiński.

   


  Czytaj więcej

Wszystkie aktualności