Ważne dla branży

REKOMENDACJE UZP W ZAKRESIE STOSOWANIA WYMOGU UMOWY O PRACĘ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPRZĄTANIA

08/12/2015

UZP zamieścił na oficjalnej stronie internetowej dobre praktyki w zakresie stosowania wymogu umowy o pracę na usługi sprzątania w zamówieniach publicznych.