Ważne dla branży

Spotkanie partnerów w Budapeszcie

17/10/2014

W dniach 13-14 października pracownicy PIGC odbyli kolejną wizytę partnerską w Budapeszcie (Węgry)  w ramach projektu Leonardo da Vinci „Najlepsze praktyki utrzymania czystości w Europie”. Podczas spotkania Pan Tibor Ritz ze stowarzyszenia Matisz (Węgry) przedstawił obowiązujące i opracowane przez nich piktogramy związane z branżą czystościową. Omawialiśmy także kwestię prowadzonych badań w krajach z poza krajów biorących udział w projekcie. Koordynator projektu Pani Helge Alt rozdzieliła każdemu zespołowi kraje, które trzeba opracować pod kątem prowadzonych badań. Zespół z polski otrzymał do przeanalizowania sytuację badań w Norwegii, Danii i Holandii.

Ponadto uczestnicy projektu zostali zaproszeni na konferencję organizowaną w tym czasie przez stowarzyszenie Matisz gdzie krótką prezentację dotyczącą naszego projektu wygłosił Pan Kurmet Vasser z organizacji PuhastusEkspert. Poza tym omawiane były m.in. innowacyjne rozwiązania dla branży czystościowej, jak efektywnie sprzedawać maszyny czyszczące. Ponadto mieliśmy okazję obserwować konkurs „Clean Europe” organizowany przez Matisz. Konkurs składał się z dwóch rund. Pierwsza  z nich polegała na zebraniu jak największej ilości śnieci mopem na wyznaczonym torze nie dotykając krawędzi wyznaczonego pola. Druga natomiast na czyszczeniu odkurzaczem na mokro wyznaczonej powierzchni i zebraniu jak największej ilości wody.