Ważne dla branży

Ostatnia partnerska wizyta

08/06/2015

W dniach 1-3 czerwca odbyła się ostatnia już wizyta dotycząca projektu „Najlepsze praktyki utrzymania czystości w Europie”. Wizyta miała miejsce w Tallinie (Estonia) a jej celem było podsumowanie projektu. Podczas spotkania uczestnicy mieli za zadanie wypisać wszystkie podobieństwa i różnice  jakie dostrzegli w czasie trwania projektu pomiędzy swoim krajem a resztą krajów partnerskich. Zadanie to pomogło usystematyzować zdobytą dotąd wiedzę.

Poprzez projekt pracownicy PIGC mieli możliwość zapoznać się z rozwiązaniami w branży czystościowej w innych krajach dotyczącymi szkoleń, programów certyfikujących i badań naukowych.

Jako jedyna organizacja w Polsce propagująca dobre praktyki, szkolenie pracowników i wdrażająca program certyfikujący wiemy, że chcąc dorównać naszym partnerom mamy wiele do zrobienia. Przede wszystkim zwrócenie uwagi strony rządowej na potrzebę uregulowania systemu prawnego dot. edukacji oraz certyfikowania usług czystościowych w Polsce. Polska jest jedynym krajem biorącym udział w projekcie gdzie system szkoleń oraz certyfikacja usług nie są uregulowane ustawowo. Jako organizacji udało nam się zweryfikować  jak wiele kwestii w Polsce wymaga poprawy. Przede wszystkim dostosowanie systemu szkoleń  do EQF, promocja zawodu usług utrzymania czystości wśród ludzi młodych w tym celu wprowadzenie nowego kierunku kształcenia do szkól średnich. Wiedza i doświadczenie jakie uzyskaliśmy w ramach projektu pozwala nam na dostosowanie najlepszych wzorców z innych krajów do naszego systemu.

Wszystkich zainteresowanych wynikami projektu odsyłamy do poniższego linku. Znajdziecie tam Państwo zestawienia badań z różnych krajów UE oraz standardy obowiązujące we Włoszech, Węgrzech, Estonii i Finlandii. 

Czytaj wyniki projektu:

http://www.puhastusekspert.ee/index.php?page=318