Ważne dla branży

Trzecia wizyta projektu Leonardo da Vinci

13/06/2014

W dniach 10-11 czerwca 2014 roku w Perugi odbyło się trzecie z kolei spotkanie robocze w ramach projektu Leonardo da Vinci „Najlepsze praktyki usług utrzymania czystości w Europie”. Do urokliwego Włoskiego miasteczka zjechali reprezentanci  5 krajów biorących udział w projekcie, Polskę reprezentowali pracownicy Polskiej Izby Gospodarczej Czystości.

Przedstawiciele Włoch, Estonii, Finlandii, Węgier i Polski w trakcie spotkania wymienili się wiedzą o obowiązujących w danym kraju standardach utrzymania czystości. Omówienie różnic, podobieństw i wymiana doświadczeń między uczestnikami projektu pozwoli wyłonić najlepsze praktyki dla usług utrzymania czystości.

Kolejne spotkanie robocze odbędzie się 1 października w mieście Tampere w Finlandii a następnie 14 października w Budapeszcie.