Ważne dla branży

Nominacja do nagrody SABRE

10/04/2015

LEWIATAN wraz z GENESIS PR w gronie finalistów w prestiżowym konkursie SABRE Awards 2015!

Konfederacja LEWIATAN wraz z agencją GENESIS PR zostały nominowane do nagrody SABRE Awards EMEA 2015 za efektywne promowanie zmian w polskim ustawodawstwie w zakresie Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych. W gronie finalistów w kategorii ISSUES MANAGEMENT znalazły się firmy i organizacje z regionu EMEA, które odegrały szczególną rolę w pomyślnym rozwiązaniu problemów dotykających istotną część społeczeństwa. Zwycięzcy ogłoszeni zostaną 19 maja podczas Gali w Londynie. Dziękujemy za okazane wsparcie i pomoc w realizacji projektów wspierających pracowników i przedsiębiorców na polskim rynku pracy!

Link: http://www.holmesreport.com/events-awards/sabre-awards/sabre-awards-emea/finalists