Ważne dla branży

PIGC w projekcie Leonardo da Vinci

09/08/2013

 
 
Polska Izba Gospodarcza Czystości bierze udział w międzynarodowym partnerskim projekcie Leonardo da Vinci.  Projekty partnerskie polegają na współpracy instytucji z krajów europejskich nad wypracowaniem wspólnego rozwiązania dotyczącego kształcenia bądź szkolenia zawodowego. Umożliwiają spotkania partnerów w ich krajach, wzajemną wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, a także nawiązywanie i pogłębianie współpracy międzynarodowej.
 
Tytuł projektu brzmi:  „Najlepsze praktyki usług utrzymania czystości w Europie”. Jego celem jest omówienie różnic i podobieństw w standardach i metodach utrzymania czystości  w  krajach europejskich. Wymiana doświadczeń między uczestnikami projektu pozwoli wyłonić najlepsze metody i praktyki dla usług utrzymania czystości.
 
Planowanych jest 7 spotkań roboczych, przeprowadzonych w ciągu 2 lat we Włoszech, Estonii, Finlandii ,Węgrzech i Polsce. W trakcie spotkań uczestnicy wymienią się wiedzą o najlepszych praktykach  we własnych krajach, jak również odwiedzą instytucje ważne dla branży.  Pomiędzy spotkaniami  będą pracować nad zgromadzeniem informacji o standardach i przeprowadzą badania, które następnie zostaną w opracowane w spójną całość. Efektem dwuletniej współpracy jest produkt wypracowany wspólnie przez grupę partnerską. Produkt końcowy, może przyjąć różną formę. Mogą to być m.in.: publikacje książkowe, broszury, witryny internetowe, zbiory dobrych praktyk, płyty CD, film, kurs szkoleniowy, instruktaż, wspólny raport tematyczny lub konferencja.