Ważne dla branży

Nagroda „Pro Publico Bono”

22/06/2015

Marek Kowalski Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości za  swoją działalność na rzecz rozwoju rynku pracy w Polsce został uhonorowany nagrodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Pro Publico Bono”. Nagrodę wręczył obecny na Gali Targowej Wice Minister Pracy Sekretarz Stanu profesor Jacek Męcina. Marek Kowalski jest pierwszą osobą z branży czystościowej, która została uhonorowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Przypominamy, że Marek Kowalski jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno- Gospodarczych i członkiem Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Pełnomocniku Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.