Najważniejsze dla branży
 • Komunikat

   WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

  ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻOWYCH 'PSC'

  18 marzec 2015 r.

  godz. 11.00

   Hotel Gromada Lotnisko

  ul. 17 stycznia 32

  Warszawa

   
   
   

  Czytaj więcej
 • Rada Zamówień Publicznych

  W związku z dużym zainteresowaniem tematyką związaną z zamówieniami publicznymi oraz koniecznością dostosowania polskiego prawa zamówień publicznych do regulacji prawa EU, Dyrekcja Konfederacji Lewiatan podjęła decyzję o powołaniu Rady Zamówień Publicznych.

   

  Cel i przedmiot prac działalności Rady:

  Rada została powołana z dniem 23 października 2014 r. i jako priorytet wyznaczyła przygotowanie rekomendacji dot. dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, o których mowa w art. 154 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U.2014.1232). 


  Czytaj więcej
 • Spotkanie Rady Europejskiej ISSA

  W dniach 17-18 września 2014 r. w Birmingham w Wielkiej Brytanii odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Europejskiej ISSA.
  W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady odpowiadający za działalność ISSA w poszczególnych regionach Europy. Członkowie Rady wygłosili prelekcje na temat sytuacji gospodarczej w rodzinnych krajach jak i rejonach sąsiadujących. Ponadto, jednym z tematów poruszanych w trakcie spotkania były targi ISSA INTERCLEAN, które odbędą się w Warszawie w dniach 22,23,24 kwiecień 2015 r. 
  Ważną informacją jest fakt, że Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości Marek Kowalski podpisał umowę o współpracy z ISSA reprezentowaną przez Lydię Work i John’a P. Garfinkel na dalszy okres. 
   
   

  Czytaj więcej
 • Sprzedaż powierzchni targowej rozpoczęta !

  Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy sprzedaż  powierzchni wystawienniczej na targi ISSA Interclean 2015. Ubigłoroczna edycja należała do bardzo udanych, po raz kolejny targi odnotowały wzrost odwiedzających, to blisko 4 000 gości z 55 krajów. Swoją ofertę zaprezentowało 201 wystawców w tym  104 spoza Polski. Wśród firm, które od lat korzystają z możliwości jakie daje udział w targach pojawiło się 20 nowych wystawców.
   
  Wizyta na ISSA Interclean była świetną okazją do zapoznania się z nowościami oferowanymi przez rynek, wiele firm bowiem planuje premierę swoich nowych produktów właśnie na targi. Promocji nowych, innowacyjnych produktów służył konkurs targowy o nagrodę Złotej Miotły.
   


  Czytaj więcej
 • Oskładkowanie umów zleceń

  Sejm pracuje obecnie nad zmianą przepisów, która spowoduje szersze objęcie umów zleceń obowiązkowymi składkami ZUS. Planowana nowelizacja oznacza znaczący wzrost kosztów dla większości firm funkcjonujących na polskim rynku usług. W sposób szczególnie dotkliwy dotyczy to firm z branży usług porządkowo – czystościowych i ochrony.
   
  Zarówno Izba, jak też zrzeszone w niej przedsiębiorstwa, pracodawcy i związki zawodowe od wielu lat postulują i popierają ideę oskładkowania umów zleceń, jak również obecną nowelizację, dostrzegając w niej szansę na poprawę sytuacji zatrudnionych i normalizację rynku. Nie do przyjęcia jest jednak tempo planowanych zmian. W sytuacji zbyt szybkiego wejścia w życie, zmiany zamiast usprawniać rynek pracy, będą prowadziły do pogłębiania jego problemów.
   
  Dostrzegając ten problem, organizacje pracodawców i związki zawodowe skierowały wspólnie do Rządu postulat dotyczący minimum 12 – miesięcznego okresu przejściowego. Jest to minimalny okres niezbędny na dostosowanie się do nowych warunków przez firmy usługowe, jak też ich Klientów.
   
   

  Czytaj więcej
 • 25 edycja ISSA Interclean Amsterdam 2014

  W dniach 6-9 maj w Amsterdamie w Centrum wystawienniczym Amsterdam Rai odbyła się jubileuszowa 25 edycja międzynarodowych targów dla branży profesjonalnego utrzymania czystości ISSA/INTERCLEAN. Targi te organizowane są od 1967 roku i zapewniają kompleksowy przegląd najnowszych osiągnięć w dziedzinie profesjonalnego utrzymania czystości. 

  Wydarzenie to jest niewątpliwie najbardziej międzynarodową imprezą z największą liczbą zwiedzających i wystawców prezentujących najnowsze rozwiązania i kompleksowy przegląd wiodących na rynku produktów i usług.

   


  Czytaj więcej
 • PIGC w mediach

  Od początku roku prowadzona jest intensywna kampania medialna, której celem jest poinformowanie społeczeństwa o tym jak ważne dla gospodarki są proponowane przez nas zmiany.  Wprawdzie dotkną one najbardziej naszą branżę i ochrony ale pamiętać należy, że według danych GUS to ok 600.000 zatrudnionych. Pamiętać należy również, że pewnie w mniejszym stopniu ale również dotkliwie mogą je odczuć również inne branże usługowe.

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i Związku Pracodawców Branżowych „PSC” od miesięcy zabiegają o to, żeby wprowadzane zmiany nie spowodowały zapaści branży.

  Niemal codziennie odbywają się spotkania z przedstawicielami Rządu, Parlamentu i Związków Zawodowych. Udało sią doprowadzić do podpisania wspólnego stanowiska Konfederacji Lewiatan, Konfederacji Pracodawców RP, OPZZ oraz Solidarności w sprawie zmian w ustawie zamówienia publiczne, które następnie zostało skierowane do Pani Marszałek Kopacz i Premiera Tuska.

   


  Czytaj więcej
 • Spotkanie członków PIGC z Wiceministrem pracy - Jackiem Męciną

  Dnia 29 października 2013 roku w hotelu Westin w Warszawie Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej spotkał się z członkami Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. Uczestnikami spotkania byli przedsiębiorcy reprezentujący branżę profesjonalnego utrzymania czystości oraz branżę ochrony.
  Celem spotkania było omówienie proponowanych instrumentów rynku pracy, z których branża mogłaby skorzystać. Dyskusja dotyczyła m.in. zatrudniania pracowników w wieku 50+, którzy nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy. Minister podkreślił, że dobrym sposobem na pozyskanie pracowników w tym przedziale wiekowym i środków potrzebnych na ich przekwalifikowanie są trójstronne umowy szkoleniowe, w których to pracodawca wskazuje kwalifikacje, jakie są potrzebne u danego bezrobotnego, a następnie zostaje  skierowany na szkolenie po którym jest już przygotowany do wykonywania nowej pracy
   
   

  Czytaj więcej
 • Spotkanie członków PIGC z Sekretarzem Stanu Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych - Jarosławem Dudą

  Dnia 4 września w Warszawie odbyło się spotkanie członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości z Sekretarzem Stanu Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych- Jarosławem Dudą. Celem spotkania było omówienie propozycji zmian, zaplanowanych na 2014 rok w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych.
  Uczestnikami tego wydarzenia byli członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, Polskiej Izby Ochrony oraz Związku Pracodawców Branżowych PSC.

   
   

  Czytaj więcej
 • Akademia Rynku Pracy - spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami publicznych służb zatrudnienia

  8 lipca 2013 r., Łódź

  Spotkanie zorganizowane w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, reprezentowanego przez Sekretarza Stanu Pana Jacka Męcinę. Zgromadzonych gości powitali Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.

   

  Czytaj więcej
 • Z punktu widzenia eksperta

  „Golden Broom Award” -   kolejne starcie

  W trakcie polskiej edycji targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, staraniem Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, już od lat wśród wystawców, którzy zgłoszą swój produkt lub technologię do konkursu, międzynarodowe jury wyłania zwycięzcę. Tak stało się również podczas tegorocznej imprezy. Spośród kilkunastu zgłoszeń jury nominowało dziesięciu finalistów. W przeddzień targów, 23 kwietnia nominowani zaprezentowali swoje nowe pomysły na czystość i higienę.
  Miałam zaszczyt być członkiem jury, a wraz ze mną Michelle Marshall (Wielka Brytania), Reinhard Knittler (Niemcy), Tibor Ritz (Węgry) oraz Stefano Grosso (Włochy) i tak jak dwa lata temu postanowiłam podzielić się z Państwem moimi wrażeniami z prac komisji konkursowej.
   

  Czytaj więcej
 • Sprawozdanie Zarządu z prac Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

  Prezentując sprawozdanie z prac Izby za okres ostatnich 12 miesięcy Prezes PIGC Marek Kowalski wymienił następujące zadania jakie zrealizowała Izba (bądź jest w trakcie ich realizacji):

  Konsultacje społeczne:
  PIGC zorganizowała dla swoich członków spotkania z przedstawicielami rządu:

  » maj 2012 r. - Wyjazdowe spotkanie członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości połączone ze spotkaniem z Wiceministrem Pracy Jackiem Męciną

  » lipiec 2012 r. - Rynek Pracy osób niepełnosprawnych. Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu Ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosławem Dudą.

  » listopad 2012 r.  - Nowa polityka rynku pracy – szanse na wzrost zatrudnienia. Spotkaniem z Wiceministrem Pracy Jackiem Męciną

  » maj 2013 r. - Możliwość obniżenia kosztów pracy w obecnej sytuacji gospodarczej. Próba stworzenia pilotażowego programu dla branży czystości. Spotkaniem z Wiceministrem Pracy Jackiem Męciną

  Czytaj więcej
 • Możliwość obniżenia kosztów pracy w obecnej sytuacji gospodarczej

  „Możliwość obniżenia kosztów pracy w obecnej sytuacji gospodarczej. Próba stworzenia pilotażowego programu dla branży czystości” Tak zatytułowane było spotkanie członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i Związku Pracodawców Branżowych ‘PSC’ z Wiceministrem Pracy Dr. Hab. Jackiem Męciną. Spotkanie odbyło się 20 maja w Warszawie. 


  Czytaj więcej
 • Europejska branża czystościowa ma swojego przedstawiciela w High Level Group on Business Services

  Dzięki zaangażowaniu Zarządu Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, wspieranego przez władze Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, członek zarządu PIGC Krzysztof Poznański został delegowany do udziału w pracach High Level Group on Business Services. 
   
  Inicjatywa ta jest rezultatem prac Komisji Europejskiej zmierzających do poprawienia konkurencyjności europejskiego sektora produkcji i usług w stosunku do konkurentów z USA i Azji. Chcąc poprawić warunki działalności dla przedsiębiorców szczególnie w sektorze produkcji, Komisja zamierza opracować raport, którego celem jest określenie barier hamujących rozwój usług biznesowych w Europie. Opracowanie to będzie zawierało  rekomendacje dotyczące usuwania  barier i poprawy warunków rozwoju  usług uznając, że warunkiem kluczowym dla rozwoju działalności produkcyjnej jest stworzenie sprawnie działających i efektywnych usług potocznie  zwanych outsourcingowymi. Zgodnie z definicją Komisji w zakres tych usług wchodzą usługi tradycyjnie nazywanymi Facility Management Services, takie jak sprzątanie, żywienie zbiorowe, ochrona, usługi techniczne oraz doradcze, projektowe, czy też usługi Business Process Outsourcing.
   

  Czytaj więcej
 • Wielkie Święto branży czystości

  26 kwietnia br. zakończyła się VI edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa. Warszawskie Centrum EXPO XXI ponownie przeżyło prawdziwe oblężenie. Organizatorzy z dumą podkreślają, iż po raz kolejny targi ISSA Interclean odnotowały wzrost odwiedzających. Pierwsze podsumowania wskazują, że możemy się pochwalić blisko 4 000 gości z 55 krajów. 


   

   

  Swoją ofertę zaprezentowało 201 wystawców w tym  104 spoza Polski. Wśród firm, które od lat korzystają z możliwości jakie daje udział w targach pojawiło się 20 nowych wystawców.   


  Czytaj więcej
 • Złota Miotła 2013

  W czasie  targów  ISSA  Interclean,  promocji  nowych,  innowacyjnych
  produktów służył konkurs targowy o nagrodę Złotej Miotły. 23 kwietnia,
  dzień przed targami, nominowani do nagrody (w dwóch kategoriach tj.
  innowacyjny  produkt  i innowacyjna  technologia)  prezentowali  przed
  jury konkursu swoje produkty/technologie. Zobacz kto zwyciężył !
   

     Czytaj więcej
 • Jakość gwarantowana

  Uroczystość wręczenia Certyfikatów „Gwarant Czystości i Higieny”
  Udział w programie certyfikacji jakościowej dla firm usługowych to nie tylko weryfikacja własnych możliwości jeśli chodzi o poziom wykonywanych usług, ale także okazja do dodatkowej promocji firmy. Odpowiedzialni za realizację programu TŰV Rheinland Sp. z o.o. i Polska Izba Gospodarcza Czystości nieustannie promują firmy, które pozytywnie zaliczyły audyt w ramach ww. programu tym samym dając świadectwo najwyższego poziomu świadczonych usług.

   


  Czytaj więcej
 • Czysta rywalizacja

  W ostatnim dniu targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa 2013 odbył się konkurs firm sprzątających „Clean Europe”. Polska edycja konkursu otworzyła cykl zmagań. Kolejne konkursy odbędą się w Weronie, Bukareszcie i w Budapeszcie. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa węgierskie stowarzyszenie czystościowe – MATISZ.

   


  Czytaj więcej
 • Spotkanie posłów z ekspertami z zakresu zamówień publicznych

  17 kwietnia na zaproszenie reprezentującego Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i Radę Główną Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Marka Kowalskiego w siedzibie Lewiatana przy ul. Zbyszka Cybulskiego przybyli posłowie z komisji gospodarki narodowej, infrastruktury, samorządu oraz cyfryzacji. Wśród 18 posłów, którzy pojawili się na spotkaniu znaleźli się między innymi Adam Szejnfeld, Julia Pitera, Maria Janyska i Andrzej Czerwiński.

   


  Czytaj więcej
 • Kärcher w kolorze antracytowym

  Antracytowy – w takim kolorze firma Kärcher będzie teraz produkowała urządzenia dla profesjonalistów. Żółte pozostaną produkty do użytku domowego. 9 stycznia w Stuttgarcie odbyło się spotkanie promujące nową kolorystykę.


  Czytaj więcej
 • Spotkanie z wiceministrem pracy

  13 listopada, przedstawiciele członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości spotkali się z wiceministrem pracy i polityki społecznej Jackiem Męciną. 


  Czytaj więcej
 • Wyróżnienie dla PSPE

  Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych otrzymało nagrodę Europejskiego Stowarzyszenia Czyste Leczenie. 

  Wyróżnienie wręczone na ręce Zarządu jest skutkiem stałej i aktywnej współpracy.
  Czytaj więcej
 • Najwyższe odznaczenie ISSA dla Marka Kowalskiego

  Marek Kowalski, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, został uhonorowany nagrodą imienia Jack’a D. Ramaley’a, najwyższym odznaczeniem w branży profesjonalnego utrzymania czystości.

  Nagroda została wręczona podczas tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Czystości ISSA/Interclean USA, w Las Vegas.


  Czytaj więcej
 • Badanie oceny wykorzystania outsourcingu przez podmioty gospodarcze

  Niniejsze opracowanie stanowi wynik badań przeprowadzonych wśród 1028 przedsiębiorstw na terenie województwa śląskiego. Celem przewodnim było dostarczenie informacji o stopniu wykorzystania outsourcingu przez podmioty gospodarcze ze szczególnym naciskiem na outsourcing usług czystościowych. Badania realizowane były w okresie od maja do lipca 2011 roku. Swoim zasięgiem objęły cały teren województwa śląskiego. Ze względu na lokalizację podmiotów, najwięcej danych pochodzi z miast: Chorzów, Zabrze, Bytom, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Katowice i Ruda Śląska.

  Ankiety przeprowadzono w 923 przedsiębiorstwach, z czego 105 firm odmówiło udzielenia odpowiedzi.  Czytaj więcej

Wszystkie aktualności