Najważniejsze dla branży
 • Obniżenie wpłat na fundusz do wysokości 50%

  Szanowni Państwo,

   W dniu 01.10.2015 r. Senat RP przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.   Pozytywne zmiany jakie udało się wywalczyć mają na celu usunięcie wątpliwości, wyeliminowanie dotychczasowych nieprawidłowości oraz uszczelnienie systemu dokonywania obniżenia wpłat na Fundusz do wysokości 50% do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Niewątpliwie należy uznać to za kolejny sukces działalności PIGC i ZPB PSC.

  Czytaj więcej
 • Ustawa ogłoszona

   
  Szanowni Państwo,

  Z wielką satysfakcją i nieopisaną radością informujemy, że Zarządowi Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i Związku Pracodawców Branżowych PSC udało dokonać się niemożliwego...
   
  Zgodnie z przekazanymi Państwu wcześniej informacjami, z dniem 13.08.2015 r. została ogłoszona ustawa nowelizująca prawo zamówień publicznych, która wejdzie w życie z dniem 28.08.2015 r.
   
  Nowelizacja umożliwia  zakończenie procesu negocjacyjnego z Zamawiającym w zakresie waloryzacji wynagrodzenia - przed dniem wejścia w życie oskładkowania umów zleceń. 
   


   

  Czytaj więcej
 • Senat przyjął projekt ustawy PZP w zakresie klauzul waloryzacyjnych

  Szanowni Państwo,

  Z ogromną satysfakcją i radością informujemy, że w dniu 10 lipca br. Senat podjął uchwałę o przyjęciu projektu nowelizacji ustawy PZP i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie klauzul waloryzacyjnych.

  Wskutek zaangażowania i wzmożonych działań Zarządu PIGC udało się skrócić termin do którego strony mogą zawrzeć porozumienie w zakresie waloryzacji wynagrodzenia w związku z mającym wejść w życie oskładkowaniem umów zleceń. Dotychczas dopiero bezskuteczne prowadzenie negocjacji do 1 marca 2016 r. uprawniało strony do wypowiedzenia umowy. Zgodnie z uchwalonymi zmianami termin ten wynosi 1 miesiąc od dnia złożenia wniosku. Oznacza to, że proces negocjacyjny zostanie zakończony do końca 2015 r. , a więc przed wejściem w życie oskładkowania umów zleceń. Do tego bowiem czasu strony wynegocjują odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy albo każda ze stron będzie mogła rozwiązać łączącą umowę. Zmiana zapisu klauzuli waloryzacyjnej pozwoli uniknąć ponoszenia przez Wykonawców dodatkowych ciężarów związanych z zatrudnianiem osób na podstawie umów cywilnoprawnych począwszy od 1 stycznia 2016 r.

   


  Czytaj więcej
 • Konsultacje społeczne PZP

  Szanowni Państwo,
   
  W związku z oficjalnym rozpoczęciem konsultacji społecznych nad projektem Ustawy - Prawo zamówień publicznych uprzejmie informujemy, że projekt ustawy dostępny jest na stronie UZP pod linkiem: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3155​ 

   

  Przedmiotowy projekt dokonuje kompleksowej implementacji nowych dyrektyw unijnych, tj. dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE z 26 lutego 2014 roku, których termin implementacji upływa w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

   
  Na wszelkie Państwa uwagi czekamy do dnia 14 maja 2015 r., w celu wypracowania wspólnego stanowiska PIGC, ZPB PSC oraz Konfederacji Lewiatan. 
   
  Państwa uwagi prosimy przesyłać na adres:  dswierblewska@konfederacjalewiatan.pl  

  Czytaj więcej
 • List Otwarty

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie przypominamy, że wskutek podjętej przez sejm nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2014 poz.1831) z dniem 1 stycznia 2016 r. zostanie rozszerzony zakres obowiązku ubezpieczeń społecznych. Ocenia się, że zmiany mające wejść w życie przyczynią się do wzrostu kosztów pracy ponoszonych przed płatników składek o 30-40 %.

   


  Czytaj więcej
 • Nowy zawód - opiekun osób niesamodzielnych

  Polska należy do najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie – jak wynika z raportu agencji Moody’s Investors Service w roku 2015 około 15,3% mieszkańców naszego kraju będzie miało 65 lub więcej lat. W ten sposób już dziś klasyfikujemy się wśród narodów starych, a za 15 lat odsetek seniorów wzrośnie według prognoz aż do 22,1%[1]. Właściwe dostosowanie się do zmian w strukturze ludności staje się koniecznością – i to z wielu powodów: coraz więcej osób będzie korzystało z ośrodków opieki, a część z nich – mimo, że pozostanie w domach – nadal nie obejdzie się bez dodatkowej pomocy wykwalifikowanych pracowników.
  Z uwagi m.in. na te kwestie, zwiększenie profesjonalizmu świadczonych usług z obszaru opieki przedmedycznej, dietetyki oraz utrzymania czystości stawia sobie za cel Polska Izba Gospodarcza Czystości, która dąży do wdrożenia na rynek nowego zawodu – opiekuna osób niesamodzielnych. Podczas targów ISSA INTERCLEAN CEE 2015 przedstawiciele PIGC zaprezentowali, dlaczego nowa profesja to wielka szansa na to, by obecne i przyszłe pokolenia Polaków sprostały jednemu z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych naszego kraju.

  Czytaj więcej
 • Stanowisko UZP - Waloryzacja wynagrodzenia w zamówieniach publicznych

  Szanowni Państwo,

  Poniżej przedstawiamy stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie waloryzacji wynagrodzenia w zamówieniach publicznych.


  Czytaj więcej
 • Dobre Praktyki

  Polska Izba Gospodarcza Czystości wraz ze Związkiem Pracodawców Branżowych PSC w ramach prac Rady Zamówień Publicznych Konfederacji Lewiatan wypracowała REKOMENDACJE DOBRYCH PRAKTYK W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH w branży usług utrzymania czystości, w których uwzględniono takie aspekty jak: badanie rażąco niskiej ceny, pozacenowe kryteria oceny ofert, klauzule społeczne, walidację usługi oraz klauzule waloryzacyjne. Podniesiono także kwestię konieczności zachowania równowagi stron.
   
  Rekomendacje zostały przedstawione Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Obecnie Trwają uzgodnienia mające na celu ich przyjęcie przez Urząd.
   
  Ponadto rozpoczęto współpracę mającą na celu przygotowanie wzorcowej umowy w zamówieniach publicznych na usługi sprzątania.
   
  PIGC oraz ZPB PSC jako członkowie Rady zaangażowała się w proces konsultacyjny nad projektem nowej ustawy o zamówieniach publicznych.
   

  Czytaj więcej
 • Gwarant Czystości i Higieny

  Polska Izba Gospodarcza Czystości serdecznie zaprasza:

  do wzięcia udziału w kolejnej edycji certyfikacji jakościowej branżowego programu Gwarant Czystości i Higieny. Program na na celu weryfikację jakości świadczonych przez uczestnika programu usług profesjonalnego utrzymania czystości.

  • Uzyskanie certyfikatu poprawia pozycję firmy na rynku usług,
  • Wzmacnia jej wizerunek (co z kolei przekłada się na możliwość uzyskania korzystniejszych kontraktów handlowych)
  • Powoduje wzrost zaufania ze strony klientów i silniejszą pozycję w procedurach przetargowych.


  Czytaj więcej
 • Śledź aktualności na facebooku i twitterze

  Szanowni Państwo,

  Z dużą przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy oficjalne profile targów ISSA INTERCLEAN CEE 2015 w serwisach społecznościowych. Wszelkie nowości oraz informacje targowe można już śledzić za pośrednictwem portali Facebook oraz Twitter

  Poniżej przesyłamy dokładne namiary do naszych witryn:

  1.       Facebook: facebook.com/ISSACEE2015
  2.       Twitter:      twitter.com/issa_CEE2015


  Przypominamy, że równolegle funkcjonuje również oficjalny fanpage Polskiej Izby Gospodarczej Czystości:

  1.      Facebook: facebook.com/Polska-Izba-Gospodarcza-Czystosci

                       


  Czytaj więcej
 • Rada Zamówień Publicznych

  W związku z dużym zainteresowaniem tematyką związaną z zamówieniami publicznymi oraz koniecznością dostosowania polskiego prawa zamówień publicznych do regulacji prawa EU, Dyrekcja Konfederacji Lewiatan podjęła decyzję o powołaniu Rady Zamówień Publicznych.

   

  Cel i przedmiot prac działalności Rady:

  Rada została powołana z dniem 23 października 2014 r. i jako priorytet wyznaczyła przygotowanie rekomendacji dot. dobrych praktyk w zamówieniach publicznych, o których mowa w art. 154 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.U.2014.1232). 


  Czytaj więcej
 • Spotkanie Rady Europejskiej ISSA

  W dniach 17-18 września 2014 r. w Birmingham w Wielkiej Brytanii odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Europejskiej ISSA.
  W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady odpowiadający za działalność ISSA w poszczególnych regionach Europy. Członkowie Rady wygłosili prelekcje na temat sytuacji gospodarczej w rodzinnych krajach jak i rejonach sąsiadujących. Ponadto, jednym z tematów poruszanych w trakcie spotkania były targi ISSA INTERCLEAN, które odbędą się w Warszawie w dniach 22,23,24 kwiecień 2015 r. 
  Ważną informacją jest fakt, że Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości Marek Kowalski podpisał umowę o współpracy z ISSA reprezentowaną przez Lydię Work i John’a P. Garfinkel na dalszy okres. 
   
   

  Czytaj więcej
 • Sprzedaż powierzchni targowej rozpoczęta !

  Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy sprzedaż  powierzchni wystawienniczej na targi ISSA Interclean 2015. Ubigłoroczna edycja należała do bardzo udanych, po raz kolejny targi odnotowały wzrost odwiedzających, to blisko 4 000 gości z 55 krajów. Swoją ofertę zaprezentowało 201 wystawców w tym  104 spoza Polski. Wśród firm, które od lat korzystają z możliwości jakie daje udział w targach pojawiło się 20 nowych wystawców.
   
  Wizyta na ISSA Interclean była świetną okazją do zapoznania się z nowościami oferowanymi przez rynek, wiele firm bowiem planuje premierę swoich nowych produktów właśnie na targi. Promocji nowych, innowacyjnych produktów służył konkurs targowy o nagrodę Złotej Miotły.
   


  Czytaj więcej
 • 25 edycja ISSA Interclean Amsterdam 2014

  W dniach 6-9 maj w Amsterdamie w Centrum wystawienniczym Amsterdam Rai odbyła się jubileuszowa 25 edycja międzynarodowych targów dla branży profesjonalnego utrzymania czystości ISSA/INTERCLEAN. Targi te organizowane są od 1967 roku i zapewniają kompleksowy przegląd najnowszych osiągnięć w dziedzinie profesjonalnego utrzymania czystości. 

  Wydarzenie to jest niewątpliwie najbardziej międzynarodową imprezą z największą liczbą zwiedzających i wystawców prezentujących najnowsze rozwiązania i kompleksowy przegląd wiodących na rynku produktów i usług.

   


  Czytaj więcej
 • PIGC w mediach

  Od początku roku prowadzona jest intensywna kampania medialna, której celem jest poinformowanie społeczeństwa o tym jak ważne dla gospodarki są proponowane przez nas zmiany.  Wprawdzie dotkną one najbardziej naszą branżę i ochrony ale pamiętać należy, że według danych GUS to ok 600.000 zatrudnionych. Pamiętać należy również, że pewnie w mniejszym stopniu ale również dotkliwie mogą je odczuć również inne branże usługowe.

  Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i Związku Pracodawców Branżowych „PSC” od miesięcy zabiegają o to, żeby wprowadzane zmiany nie spowodowały zapaści branży.

  Niemal codziennie odbywają się spotkania z przedstawicielami Rządu, Parlamentu i Związków Zawodowych. Udało sią doprowadzić do podpisania wspólnego stanowiska Konfederacji Lewiatan, Konfederacji Pracodawców RP, OPZZ oraz Solidarności w sprawie zmian w ustawie zamówienia publiczne, które następnie zostało skierowane do Pani Marszałek Kopacz i Premiera Tuska.

   


  Czytaj więcej
 • Spotkanie członków PIGC z Wiceministrem pracy - Jackiem Męciną

  Dnia 29 października 2013 roku w hotelu Westin w Warszawie Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej spotkał się z członkami Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. Uczestnikami spotkania byli przedsiębiorcy reprezentujący branżę profesjonalnego utrzymania czystości oraz branżę ochrony.
  Celem spotkania było omówienie proponowanych instrumentów rynku pracy, z których branża mogłaby skorzystać. Dyskusja dotyczyła m.in. zatrudniania pracowników w wieku 50+, którzy nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy. Minister podkreślił, że dobrym sposobem na pozyskanie pracowników w tym przedziale wiekowym i środków potrzebnych na ich przekwalifikowanie są trójstronne umowy szkoleniowe, w których to pracodawca wskazuje kwalifikacje, jakie są potrzebne u danego bezrobotnego, a następnie zostaje  skierowany na szkolenie po którym jest już przygotowany do wykonywania nowej pracy
   
   

  Czytaj więcej
 • Spotkanie członków PIGC z Sekretarzem Stanu Pełnomocnikiem ds. Osób Niepełnosprawnych - Jarosławem Dudą

  Dnia 4 września w Warszawie odbyło się spotkanie członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości z Sekretarzem Stanu Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych- Jarosławem Dudą. Celem spotkania było omówienie propozycji zmian, zaplanowanych na 2014 rok w sprawie zatrudniania osób niepełnosprawnych.
  Uczestnikami tego wydarzenia byli członkowie Polskiej Izby Gospodarczej Czystości, Polskiej Izby Ochrony oraz Związku Pracodawców Branżowych PSC.

   
   

  Czytaj więcej
 • Akademia Rynku Pracy - spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami publicznych służb zatrudnienia

  8 lipca 2013 r., Łódź

  Spotkanie zorganizowane w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, reprezentowanego przez Sekretarza Stanu Pana Jacka Męcinę. Zgromadzonych gości powitali Wojewoda Łódzki Pani Jolanta Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.

   

  Czytaj więcej
 • Sprawozdanie Zarządu z prac Polskiej Izby Gospodarczej Czystości

  Prezentując sprawozdanie z prac Izby za okres ostatnich 12 miesięcy Prezes PIGC Marek Kowalski wymienił następujące zadania jakie zrealizowała Izba (bądź jest w trakcie ich realizacji):

  Konsultacje społeczne:
  PIGC zorganizowała dla swoich członków spotkania z przedstawicielami rządu:

  » maj 2012 r. - Wyjazdowe spotkanie członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości połączone ze spotkaniem z Wiceministrem Pracy Jackiem Męciną

  » lipiec 2012 r. - Rynek Pracy osób niepełnosprawnych. Spotkanie z Pełnomocnikiem Rządu Ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosławem Dudą.

  » listopad 2012 r.  - Nowa polityka rynku pracy – szanse na wzrost zatrudnienia. Spotkaniem z Wiceministrem Pracy Jackiem Męciną

  » maj 2013 r. - Możliwość obniżenia kosztów pracy w obecnej sytuacji gospodarczej. Próba stworzenia pilotażowego programu dla branży czystości. Spotkaniem z Wiceministrem Pracy Jackiem Męciną

  Czytaj więcej
 • Możliwość obniżenia kosztów pracy w obecnej sytuacji gospodarczej

  „Możliwość obniżenia kosztów pracy w obecnej sytuacji gospodarczej. Próba stworzenia pilotażowego programu dla branży czystości” Tak zatytułowane było spotkanie członków Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i Związku Pracodawców Branżowych ‘PSC’ z Wiceministrem Pracy Dr. Hab. Jackiem Męciną. Spotkanie odbyło się 20 maja w Warszawie. 


  Czytaj więcej
 • Jakość gwarantowana

  Uroczystość wręczenia Certyfikatów „Gwarant Czystości i Higieny”
  Udział w programie certyfikacji jakościowej dla firm usługowych to nie tylko weryfikacja własnych możliwości jeśli chodzi o poziom wykonywanych usług, ale także okazja do dodatkowej promocji firmy. Odpowiedzialni za realizację programu TŰV Rheinland Sp. z o.o. i Polska Izba Gospodarcza Czystości nieustannie promują firmy, które pozytywnie zaliczyły audyt w ramach ww. programu tym samym dając świadectwo najwyższego poziomu świadczonych usług.

   


  Czytaj więcej
 • Spotkanie posłów z ekspertami z zakresu zamówień publicznych

  17 kwietnia na zaproszenie reprezentującego Zarząd Polskiej Izby Gospodarczej Czystości i Radę Główną Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Marka Kowalskiego w siedzibie Lewiatana przy ul. Zbyszka Cybulskiego przybyli posłowie z komisji gospodarki narodowej, infrastruktury, samorządu oraz cyfryzacji. Wśród 18 posłów, którzy pojawili się na spotkaniu znaleźli się między innymi Adam Szejnfeld, Julia Pitera, Maria Janyska i Andrzej Czerwiński.

   


  Czytaj więcej

Wszystkie aktualności